Латвийский сайт. Все станции NAVTEX от A до Y.
Балтийское море. Страна координатор – Швеция
Португалия, Мадейра. Станции [R] [G] [P] [M] [F] [J]